Домой Ժամանց Կարդացեք և կրկնեք այս աղոթքը գործ սկսելուց առաջ և Աստված կլսի ձեզ

Կարդացեք և կրկնեք այս աղոթքը գործ սկսելուց առաջ և Աստված կլսի ձեզ

0
Կարդացեք և կրկնեք այս աղոթքը գործ սկսելուց առաջ և Աստված կլսի ձեզ

Եթե որևէ գործ եք սկսելու՝ ապավինեք Աստծոն։ Նա կլսի ձեզ։ Կարդացեք և կրկնեք այս աղոթքը։

Աղոթք գործ սկսելուց առաջ

Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր,
եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ: Ամէն:

(Մեր ձեռքի գործերը ուղղորդիր, Ով Տէր,
եւ մեր ձեռքի գործերը յաջողիր.
Ամէն)

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here