Որքան հաճախ ենք մոռանում Աստծուն երախտագիտություն հայտնել… Միայն ցավն է մեզ ստիպում շրջվել դեպի Նա

Որքան հաճախ ենք մոռանում Աստծուն երախտագիտություն հայտնել Իր բոլոր շնորհների համար։ Եվ միայն ցավն է մեզ ստիպում շրջվել դեպի Նա։

Գարեգին Ա