Այս աղոթքը հրաշքներ է գործել… Պահի՛ր ինձ…

Օրվա խորհուրդ Հունիսի 23

Բարի որդին ուրախացնում է իր հորը, բարի թագավորը ուրախացնում է իր ժողովրդին, բարի քրիստոնյան ուրախացնում է Աստծուն, Ով սկիզբն է ամեն բարիքի և ամեն բարության:

Աղոթք

Պահի՛ր ինձ, Տե՛ր, խոսքերից և գործերից, տեսումներից ու գերիչ խորհուրդներից. և

Քո դատաստանի երկյուղը տպավորի՛ր սրտիս մեջ, որ անզբաղ հոժարությամբ ձգտեմ
պահել Քո պատվիրանները: