Աղոթքը զենքն է անզեն հավատացյալին

Աղոթքը զենքն է անզեն հավատացյալին:

Գարեգին Ա