Կանայք չպետք է խտրականության ենթարկվեն ո´չ հասարակության մեջ, ո´չ էլ եկեղեցում

Կանայք չպետք է խտրականության ենթարկվեն ո´չ հասարակության մեջ, ո´չ էլ եկեղեցում:

Բայց դա ամենևին չի նշանակում անտեսել, մոռացության մատնել տղամարդու և կնոջ միջև տարբերությունը, քանի որ այդ տարբերությունը հենց արարչագործության հիմքում է, և դա պետք է հարգել:

Տարբերություն և խտրականություն նույն բանը չէ:

Գարեգին Ա