Հատուկ Արցախը «փրկողների» համար… Արցախի ամբողջ բնակչության կոմունալ ծախսերը վճարել է ՀՀ կառավարությունը. ՔՊ պատգամավոր

«Հատուկ Երևանի կենտրոնում Արցախը «փրկողների» համար.

2021 թվականին Արցախի ամբողջ բնակչության կոմունալ ծախսերը վճարվել է ՀՀ կառավարության կողմից: Արցախի պետական հատվածի ամբողջ աշխատավարձը վճարվել է ՀՀ կառավարության միջոցներով՝ Արցախի պատգամավորներից մինչև ուսուցիչների աշխատավարձը»։

ՀՀ ԱԺ ՔՊ պատգամավոր Էմմա Պալյան