Հայ կնոջ կերպարը «տկլոր Անոներն» ու «ժեստ ցույց տվող Ալենի մամաները» չեն