Արցախում խաչվում են Հայաստանի անցյալը, ներկան ու ապագան