Զորավոր աղոթք. Յուրաքանչուրս պետք է այս Աղոթքն անենք ամեն օր

Զորավոր աղոթք. Յուրաքանչուրս պետք է այս աղոթքն անենք ամեն օր — Պաշտպանության աղոթք