Իսկ դուք գիտե՞ք ավտոմեքենայի մասերը հայերեն

Խոսակցական լեզվում ավտոմեքենայի մասերի անվանումները մեծ մասամբ օտար լեզվով (հիմնականում ռուսերեն) են ասվում:

Լեզվի պետական կոմիտեն ներկայացնում է մեքենայի մասերի օտար անվանումների հայերեն համարժեքները և խրախուս դրանց գործածումը թե՛ գրավոր և թե՛ բանավոր խոսքում։