Պարգևավճարից չեմ հրաժարվում ու որևէ ֆոնդի տալիս, օգտվում եմ՝ օգտագործելու տեղեր կան