Պապը, որդին ու թոռը՝ նույն ռազմաճակատում… Պետրոսյան տղամարդկանց պատմությունը