Խոսքերն ավելորդ են…

Լինում են դեպքեր, երբ խոսքերն ավելորդ են